Zarząd przymusowy – Morgan Financial Sp. z o.o.

Zarząd przymusowy

MORGAN FINANCIAL świadczy usługi doradztwa dla podmiotów zagrożonych upadłością oraz w stanie po ogłoszeniu upadłości Unikalność usług oferowanych przez SIS opiera się na wąskiej specjalizacji i kompetencjach zespołu złożonego głównie z licencjonowanych syndyków i praktyków prawa upadłościowego.

MORGAN FINANCIAL posiada kompetencje i oferuje usługi w zakresie obejmującym:

1.

Doradztwo strategiczne w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością, w tym wszechstronne wsparcie dla wszczęcia i prowadzenia postępowania naprawczego, zdefiniowanego w przepisach Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Owa usługa obejmuje wszelkie działania w ramach przygotowania dokumentacji wymaganej prawem.

2.

Merytoryczne i formalne wsparcie dla przedsiębiorców spełniających przesłanki dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Specjaliści MORGAN FINANCIAL przygotowują kompletną dokumentację, zarządzają relacjami z zaangażowanymi stronami w celu wyboru optymalnej strategii działania w tego typu trudnych sytuacjach. Postępowanie upadłościowe nie musi oznaczać bankructwa. Właściwie przeprowadzone jest szansą na odrodzenie działalności przedsiębiorstwa i zaspokojenie wierzycieli.

3.

Wsparcie przedsiębiorców stojących w obliczu zagrożenia nieproporcjonalną działalnością windykacyjną wierzycieli. Specjaliści MORGAN FINANCIAL dysponują wiedzą umożliwiającą skuteczną ochronę przedsiębiorstwa dłużnika przed szkodliwą, niszczącą działalnością wierzycieli egzekwujących. Zastosowanie prawem przewidzianych posunięć ochronnych wobec przedsiębiorstwa dłużnika umożliwia zaspokojenie wierzycieli , przy jednoczesnej ochronie wartości działającego przedsiębiorstwa. Skuteczne i profesjonalne wsparcie w sytuacjach wymagających szybkiego i efektywnego dochodzenia należności. W odróżnieniu od innych metod i postępowań egzekucyjnych specjaliści MORGAN FINANCIAL oferują swoje kompetencje w egzekucyjnych wobec przedsiębiorców. Ich przewaga polega na możliwości przejęcia zarządu nad przedsiębiorstwem dłużnika, tak aby uniemożliwić mu dysponowanie majątkiem z poszkodowaniem wierzycieli.