Usługi finansowe – Morgan Financial Sp. z o.o.

Usługi finansowe

Pozyskujemy finansowanie dla Przedsiębiorstw o różnej skali działalności.

Wspomagamy rozwój firm poprzez finansowanie przejęć, wydatków inwestycyjnych, kapitału obrotowego lub refinansowanie istniejącego długu. Nasi partnerzy finansują Inwestycje na poziomie od 2 do 150 mln PLN w jeden projekt na okres od 3 do 10 lat. Nie mamy ograniczeń branżowych.

Najbardziej elastyczny rodzaj finansowania oferowanego przez MORGAN FINANCIAL. Ten rodzaj finansowania może, w zależności od sytuacji, przybierać formy długu jak też inwestycji na zasadach finansowania kapitałowego.

Więcej…

Alternatywa dla finansowania bankowego charakteryzująca się dużo większą elastycznością aniżeli popularne rozwiązania oferowane przez instytucje finansowe. Finansowanie to dostępne jest dla przedsiębiorstw o stabilnej sytuacji operacyjnej i posiadających regularne przepływy pieniężne.

Więcej…

Finansowanie wykorzystywane w momencie, w którym istniejący dostawcy finansowania (np. instytucje typu bank) nie są skłonne zwiększać skali zaangażowania. Pozwala sfinansować dalszy rozwój biznesu bez konieczności pozyskania zewnętrznych inwestorów kapitałowych i zmiany struktury właścicielskiej.

Więcej…

Grupa MORGAN FINANCIAL może również dostarczyć finansowanie dla podmiotów będących w trudnej sytuacji płynnościowej czy też w restrukturyzacji, aczkolwiek kluczową rolę w naszej ocenie będą odgrywać dostępne zabezpieczenia.

Więcej…

Grupa MORGAN FINANCIAL jest w stanie również zaprocedować finansowanie w dług konwertowany na kapitał lub bezpośrednio w kapitał (udziały lub akcje) danego przedsiębiorstwa.

Więcej…