Distressed debt & sytuacje specjalne – Morgan Financial Sp. z o.o.

Distressed debt & sytuacje specjalne

Grupa MORGAN FINANCIAL może również dostarczyć finansowanie dla podmiotów będących w trudnej sytuacji płynnościowej czy też w restrukturyzacji, aczkolwiek kluczową rolę w naszej ocenie będą odgrywać dostępne zabezpieczenia.

Grupa MORGAN FINANCIAL zapewnia pełne zaangażowanie w kompleksowych procesach restrukturyzacyjnych między innym poprzez wykonanie serii transakcji skupu wierzytelności zarówno od instytucji bankowych, jak i kontrahentów, którzy chcą uwolnić swoje środki nie czekając na powodzenie procesu restrukturyzacyjnego.

Wsparcie MORGAN FINANCIAL w takich przypadkach może przybrać formę finansowania dłużnego lub kapitałowego, w zależności od indywidualnej sytuacji klienta.