Dług podporządkowany – Morgan Financial Sp. z o.o.

Dług podporządkowany

Finansowanie wykorzystywane w momencie, w którym istniejący dostawcy finansowania (np. instytucje typu bank) nie są skłonne zwiększać skali zaangażowania. Pozwala sfinansować dalszy rozwój biznesu bez konieczności pozyskania zewnętrznych inwestorów kapitałowych i zmiany struktury właścicielskiej.

Dług ten jest podporządkowany w zakresie spłaty i zabezpieczeń w stosunku do innych źródeł finansowania np. bankowego. Może zostać wykorzystany na inwestycje, przejęcia, wzmocnienie kapitału obrotowego czy też rekapitalizację (wypłata większej dywidendy lub skup akcji własnych).

Jest dużo bardziej elastyczny od finansowania bankowego poprzez m.in. możliwość kapitalizowania odsetek (Payment-In-Kind). Źródłem spłaty, zwyczajowo w okresie czterech lat, są przepływy operacyjne, z możliwością spłaty na koniec okresu finansowania (tzw. spłata typu bullet).