Dług senioralny – Morgan Financial Sp. z o.o.

Dług senioralny

Alternatywa dla finansowania bankowego charakteryzująca się dużo większą elastycznością aniżeli popularne rozwiązania oferowane przez instytucje finansowe. Finansowanie to dostępne jest dla przedsiębiorstw o stabilnej sytuacji operacyjnej i posiadających regularne przepływy pieniężne.

Dług senioralny może zostać wykorzystany na inwestycje, przejęcia przedsiębiorstw czy też po prostu wzmocnienie kapitału obrotowego w okresach szybkiego wzrostu biznesu.

Źródłem spłaty są wypracowane przepływy pieniężne z tym, że spłata kwoty głównej finansowania może następować w jednej racie na koniec okresu finansowania. Pozwala to na akumulację środków pieniężnych lub wzrost kapitału obrotowego w spółce. Zazwyczaj okres finansowania nie przekracza czterech lat.

Zabezpieczeniem finansowania są aktywa przedsiębiorstwa.