Mezzanine – Morgan Financial Sp. z o.o.

Mezzanine

Najbardziej elastyczny rodzaj finansowania oferowanego przez MORGAN FINANCIAL. Ten rodzaj finansowania może, w zależności od sytuacji, przybierać formy długu jak też inwestycji na zasadach finansowania kapitałowego. Dzięki temu, finansowanie może dotyczyć projektów, których poziom ryzyka wyklucza standardowe finansowanie dłużne. Przejawia się to m.in. w źródłach spłaty, gdzie oprócz przepływów pieniężnych, możliwa jest też spłata z refinansowania m.in. po zakończonej sukcesem inwestycji, czy też wręcz ze sprzedaży aktywów lub całego przedsiębiorstwa.

Finansowanie tego typu zazwyczaj udzielane jest na okres nie przekraczający czterech lat i może służyć takim celom jak inwestycje, przejęcia, wykupy, rekapitalizacje, restrukturyzacje czy finansowanie projektowe. Dopuszczalne jest kapitalizowanie odsetek (Payment-In-Kind) i spłata całości na koniec okresu finansowania (tzw. spłata typu bullet).

Możliwe jest również częściowe rozliczenie poprzez warranty lub inne instrumenty kapitałowe.