Czynne:

Monday: 8:00 - 16:00
Tuesday: 8:00 - 16:00
Wednesday: 8:00 - 16:00
Thursday: 8:00 - 16:00
Friday: 8:00 - 16:00
Saturday: 8:00 - 12:00

Audyt hotelowy

MORGAN FINANCIAL w celu oceny funkcjonowania systemu i organizacji hotelu oraz podniesienia efektywności zarządzania przeprowadza wewnętrzny audyt. Pozyskana wiedza z kontroli i analiz umożliwi wykrycie występujących zagrożeń oraz przygotowanie atrakcyjnej koncepcji działania tak, by poprawić świadczone usługi i wskazać rozwiązania służące optymalizacji funkcjonalności danego obiektu.

W ramach audyty przeprowadzamy:

  • badanie rynku i analizę konkurencji;
  • badanie bieżącej działalności i analizę potencjału;
  • analizy kosztowo-przychodowe.