Audyt hotelowy – Morgan Financial Sp. z o.o.

Audyt hotelowy

MORGAN FINANCIAL w celu oceny funkcjonowania systemu i organizacji hotelu oraz podniesienia efektywności zarządzania przeprowadza wewnętrzny audyt. Pozyskana wiedza z kontroli i analiz umożliwi wykrycie występujących zagrożeń oraz przygotowanie atrakcyjnej koncepcji działania tak, by poprawić świadczone usługi i wskazać rozwiązania służące optymalizacji funkcjonalności danego obiektu.

W ramach audyty przeprowadzamy:

  • badanie rynku i analizę konkurencji;
  • badanie bieżącej działalności i analizę potencjału;
  • analizy kosztowo-przychodowe.