Czynne:

Monday: 8:00 - 16:00
Tuesday: 8:00 - 16:00
Wednesday: 8:00 - 16:00
Thursday: 8:00 - 16:00
Friday: 8:00 - 16:00
Saturday: 8:00 - 12:00

Restrukturyzacja

W ostatnich latach branża hotelarska przeżywa rozkwit, obserwuje się dużą aktywność Inwestorów, powstaje coraz więcej obiektów hotelowych. Jednak nawet najlepiej przygotowany model biznesowy szybko się dezaktualizuje i nie jest spójny z obecnie panującymi warunkami. Coraz więcej osób korzysta z usług hotelowych, a duża konkurencja utrudnia zaspokojenie oczekiwań klientów.

Wdrażany przez MORGAN FINANCIAL plan restrukturyzacji opiera się m.in. na:

  • identyfikacji problemów oraz błędów w prowadzeniu obiektu;
  • tworzeniu planów rozwojowych;
  • optymalizacji kosztów;
  • kontroli i utrzymaniu jakości;
  • przygotowaniu strategii marketingowej;
  • szkoleniu pracowników.

 

Nasze działania naprawcze mają na celu podniesienie konkurencyjności obiektu, osiągnięcie miana lidera na rynku oraz zapewnienie zysku z jego prowadzenia.